Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves

Radničné námestie 1
05201 Spišská Nová Ves
IČO: 17078504

Informácie o inštitúcii Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves

História

  • Ø      1. septembra 1947 bola v Spišskej Novej Vsi zriadená samostatná učňovská škola pod názvom Obvodová odborná učňovská škola, bola umiestnená na Gottwaldovom riadku 55, budova patrila evanjelickej cirkvi
  • Ø      v školskom  roku 1949 až 1950 boli Obvodové učňovské školy premenované na Základné odborné školy a potom na Učňovské školy miestneho hospodárstva,
  • Ø      v roku 1960 bola premenovaná na Učňovskú školu,
  • Ø      v školskom roku 1979/80 dňom 1. 9. 1979 Učňovská škola bola premenovaná na Stredné odborné učilište v Spišskej Novej Vsi,
  • Ø      v roku 1984 došlo k rozdeleniu Stredného odborného učilišťa na Stredné odborné učilište stavebné a Stredné odborné učilište obchodné, ktoré sa presťahovalo na Radničné námestie č. 1 ako samostatné komplexné učilište, ktoré organizačne patrilo pod štátny podnik Reštaurácie, tu sa začal proces špecializácie s orientáciou na 3-ročné odbory obchodu a spoločného stravovania (predavač, kuchár, čašník),
  • Ø      v roku 1991 popri SOU obchodnom bola otvorená Hotelová škola a Dievčenská odborná škola,
  • Ø      v roku 1992 Hotelová škola bola premenovaná na Hotelovú akadémiu,
  • Ø      Dievčenská odborná škola sa v roku 1997 presťahovala do inej budovy,
  • Ø      1. 1. 2001 sa SOU obchodné a Hotelová akadémia združili a vznikla Združená stredná škola hotelových služieb a obchod
  • Ø     1.9.2008 bola škola premenovaná na Strednú odbornú školu 

 od 1.1.2009 má škola opäť názov:  Hotelová akadémia

Vzdelávacie programy školy:

 

študijné odbory  - denné štúdium   

 

6323 6 00 hotelová akadémia  - 5 ročné štúdium

6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu   -  4 ročné štúdium

 

Učebné odbory –  denné štúdium

 

6445 2 00 kuchár  -  3 ročné štúdium

6444 2 00 čašník   -  3 ročné štúdium

 

Nadstavbové štúdium – diaľkové

 

6411 4-01 prevádzka obchodu - vnútorný obchod

6421 4 00 spoločné stravovanie

 

Učebné odbory -externé štúdium

6445 2 00 kuchár

6444 2 00 čašník

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Milan Kudrik - riaditeľ

kudrik @ hotelovkasnv . sk, kudrikmilan @ gmail . com

Ing. Helena Dzurillová - zástupca

ing . helena @ zoznam . sk,dzurillova @ hotelovkasnv . sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit